Éves beszámolók

A Cukorbetegek Egri Egyesülete Elnökségénekbeszámolója a 2021.évi munkájáról

Egyesületünk 2000-ben alakult közhasznú, országos működési körrel, a Cukorbeteg Gondozóbetegeinek kezdeményezésére, a Gondozó főorvosának dr. Juhász Eleknek a szakmaiirányításával, 60 fővel. Előtte már három évig sikeres klubként működtünk. Jelenleg többmint 1000 cukorbeteggel állunk kapcsolatban, fizető taglétszámunk tavaly 135 fő volt, deennél sokkal többen jöttek el a klubfoglalkozásokra, hallgatták meg a felkért szakemberekoktató előadásait és kaptak tőlük tanácsot. Saját és más civil szervezetek, intézményekrendezvényein 2000 embernek mértük meg ingyenesen a vércukrát, végeztünk koleszterinmérést, szívdiagnosztikai állapotfelmérést, diabétesz lábvizsgálatot is. Egész évben telefonos,internetes és sokszor személyes tanácsadással álltunk minden érdeklődő rendelkezésére.Tanácsadó Irodánkban előzetes bejelentkezés alapján kaphatnak tanácsot az érdeklődők.Rendezvényeinket széles körben hirdetjük plakátokon, újságokban, tv-ben, a TanácsadóIroda ajtaján, a levelezőlistáinkon, honlapunkon, az interneten, facebook oldalunkon ésmindig sokan eljönnek a programjainkra.Már több mint 22 éve állunk a betegtársak szolgálatában. Minden hónapban betegoktatófoglalkozásokat tartunk, amelyek ingyenesek és nyitottak, a tagság mellett, bárki eljöhet,meghallgathatja a betegoktató előadást, kérhet tanácsot és részt vehet a szűréseken.Megalakulásunk óta még egyetlenegy sem maradt el.Igy történt ez az idén is. Amíg nem volt lehetőség személyes találkozásra, online szerveztükmeg a foglalkozásokat. Kiváló szakemberek, dr. Domboróczki Zsolt diabetológus,egyesületünk szakmai tanácsadója, felesége, dr. Czeglédi Marianna, az Egri GyermekDiabetológia vezetője és Szerencsiné Soós Andrea egyesületünk alelnöke, diabéteszszakápoló tájékoztatták a tagságon kívül az ország minden részéből és a határon túlrólbejelentkezőket a cukorbetegeket érintő témákban és válaszoltak a kérdésekre.

JANUÁR

Január 23

Internetes betegoktató klubtalálkozót tartottunk ZOOM ülés keretében.Vendégeink dr. Domboróczki Zsolt és dr. Czeglédi Marianna orvosházaspár voltak. Az„Együttműködés és motiváció a cukorbetegség kezelése során” volt a téma. Az előadás utáninteraktív beszélgetés, tanácsadás, a szenzoros szöveti glükóz monitorozás bemutatásazajlott. Az országos levelezőlistánk segítségével nem csak az egyesület tagságát tudtukmeghívni a ZOOM betegoktató klubunkba, hanem az ország minden részéből és azországhatáron túlról is sokan bekapcsolódtak a 120 perces, 3 részből álló programunkba.Folyamatosan jelentkeztek be a résztvevők, voltak, akik csak az orvosi előadásra jöttek,voltak, akik a beteg kérdez - az orvos válaszol részbe kapcsolódtak be, és voltak olyanok,akiket a szenzoros glükóz-monitorozás gyakorlati bemutatója érdekelt. A „virtuális ajtó”mindenki számára nyitva állt, a két órás foglalkozásra több mint 100-an jelentkeztek be. Nagymegtiszteltetés volt, hogy részt vett az ülésen dr. Vándorfi Győző, az MDT vezetőségi tagja,neves diabetológus, a Diabetes újság szerkesztőbizottságának elnöke is. Voltak egyesületivezetők Szegedről, Makóról, Zalaegerszegről, Veszprémből, Gödöllőről, Szomolyáról,Jászsárokszállásról, Nyíregyházáról, Debrecenből, Erdélyből a Gyergyói, Hargita Megyei,Marosvásárhelyi, Kézdivásárhelyi, Sepsiszentgyörgyi és a Vajdasági Egyesületektől is. Fel isvettük az előadást, így be tudják mutatni saját tagjaiknak is

FEBRUÁR

Február 20.

Szintén online ZOOM ülés keretében dr. Domboróczki Zsolt, belgyógyász,diabetológus, egyesületünk szakmai vezetője tartott közérthető előadást a „Diabétesz és avese” témában Az előadás után interaktív beszélgetés - a beteg kérdez, az orvos válaszol-,tanácsadás, információk hangzottak el. Nagyon jók voltak a visszajelzések, ezért elhatároztuk.hogy a következő hónapokban is megrendezzük ilyen formában a betegoktatást mindaddig,amíg személyesen nem találkozhatunk. Mivel megteremtettük a kapcsolódás feltételeit, akésőbbi személyes betegoktató foglalkozások alkalmával is fenntartjuk a lehetőséget azonline részvételre is, azok számára, akik messzi laknak, illetve betegség vagy egyéb okok miattnem tudnak eljönni.Különösen nagy jelentősége van ennek ott, ahol nem működik klub vagy a határon túlimagyar sorstársaink esetében, akik ritkán hallhatnak diabétesz betegoktatást magyarnyelven. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megalakulásunk óta, már több mint 20 éve mégegyetlenegy havi betegoktató foglalkozásunk sem maradt el és ebben a helyzetben semhagytuk magukra sorstársainkat. A Dobó téri Tanácsadó Irodánkban bejelentkezés alapján,tanácsadást működtettünk. Ezenkívül internetes és telefonos tanácsadással is álltunk azérdeklődők rendelkezésére.

MÁRCIUS

Március 8.

Az online megtartott Cukorbetegek Országos Nőnapi Ünnepségén vendégünk voltHevesi Tamás régi, kedves barátunk, sorstársunk, kiváló zenész, énekes, akivel beszélgettünkéletéről, munkásságáról, cukorbetegségéről és jó tanáccsal látta el a sorstársakat. Azegyesület részéről Fügedi István vezetőségi tagunk köszöntötte szép verssel és harmonikaszóval a hölgyeket.

ÁPRILIS

Április 10.

A „Cukorbetegség kezelésének gyakorlati tudnivalóiról” tarott betegoktató onlineelőadást Szerencsiné Sóos Andrea, egyesületünk alelnöke, az Egri Markhot Ferenc Kórház ésRendelőintézet Diabetológiájának szakápolója, aki a cukorbetegség kezelésének mindenoldalát nagyon jól ismeri, hisz lánya is kisgyerekkorától cukorbeteg. Rendezvényünketegyesületünk szakmai tanácsadója, Dr. Domborózcki Zsolt és Dr. Czeglédi Marianna, az EgriGyermek Diabetológia vezetője is megtisztelte. Sokan voltak kíváncsiak előadásra, a tagságonkívül az ország minden részéből, sőt Erdélyből és a Vajdaságból is voltak résztvevők. Nagyonhasznos rendezvény volt, megint sokat tanultunk! A rendezvény zárásaként a NemzetiRákellenes Nap alkalmából Bak Mária a MRL Egri Alapszervezetének képviselője, az ECKEgészségügyi, Szociális és Karitatív Szekció tagja, tartott megemlékezést.

MÁJUS

Május 15.

Szintén ZOOM konferencia keretében tartottuk meg a 16. Egri Cukorbeteg Napnem csak cukorbetegeknek rendezvényünket. Előadóink között volt a Magyar DiabetesTársaság elnöke, Dr. Kempler Péter Professzor, Dr. Vándorfi Győző diabetológusVeszprémből, a Diabetes betegoktatólap szerkesztőbizottságának és a CukorbetegekértAlapítványnak az elnöke, dr. Harcsa Eleonóra, az egri Markhot Ferenc KórházRendelőintézetének igazgatója, akik a covid és a diabétesz témában tartottakhasznoselőadást! Itt került kihirdetésre, hogy az egyesület tagsága írásbeli szavazással régivezetőségét újraválasztotta, amit ezúton is köszönünk.Vendégünk volt a Tudomány Kiadó munkatársa, Béki János is, aki 2021. jún.12-énmegrendezésre kerülő 1. DiabKupa sportrendezvényre nyújtotta át a meghívót.Rendezvényünkkel kapcsolódtunk a Közösségek Hete országos programhoz is, így ott ismegtekinthető volt a programunk.

Május 29.

Innentől már személyes találkozással zajlottak diabétesz klubfoglalkozásaink aBartakovics Béla Közösségi Házban, a járványügyi szabályok szigorú betartásával. Belépéscsak védettségi igazolvánnyal, lázméréssel és maszkban történhetett! Örömteli, felszabadultés mozgalmas klubtalálkozó részesei lehettünk ezen a napon. Nagyon örültünk az újbóliszemélyes találkozásnak, a várva várt viszontlátásnak! Sokan eljöttek, nagyon hasznos ésvidám délután volt! Sok új belépő tag is csatlakozott hozzánk, akiket szeretettel befogadtunk.Köszönjük az EKMK, a Szuperinfó, a Heves Megyei Hírlap, Simon Klára tiszteletbeli tagunk ésaz egyesület vezetőségének segítségét, a tagoknak az aktív részvételt!Az elnökség általános tájékoztatót tartott, válaszolt a kérdésekre, kiosztottuk a karácsonyraszánt ajándékot és az éves naptárunkat. Volt vércukorszint mérés, szívdiagnosztikai vizsgálat,tanácsadás és Diabetes szaklapokat, tájékoztató anyagokat vihettek magukkal a résztvevők.Ekkor indult újra az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási projektünk, amihez aMiniszterelnökség nyújt támogatást a civil szervezetek részére. Ezzel kapcsolatosfigyelemfelhívó anyagokat készítünk és saját illetve más civil szervezetek, intézményekrendezvényein, honlapunkon, facebook oldalunkon és a médiában nyújtunk folyamatosantájékoztatást. Megállapodást kötöttünk az Egri Tankerületi Központtal a pedagógusoktámogatására, a diabétesszel élő gyermekek megfelelő iskolai ellátásában. A TanácsadóIrodánkban bejelentkezés alapján fogadjuk az érdeklődőket tájékoztatásra, szűrésekre.

JÚNIUS

Június 19.

Egyesületünk Közgyűlését tartottuk meg a Bartakovics Béla Közösségi Házban,(Eger, Knézich K.u.8.) amin tagságunk 75%-a részt vett, ahol a következő napirendi pontokkerültek megtárgyalásra.

1. Az Elnökség éves beszámolója a 2021.évről

2. 2021.év közhasznúsági és számviteli beszámolója

3. A Felügyelő Bizottság jelentése

4. 2022. év tervezett programja, költségvetése

Nagyon sikeres évet értékeltünk, minden programunkat megvalósítottunk, a veszélyhelyzetidején online ZOOM Konferencia keretében. Megemlékeztünk az elvesztett tagtársainkról, újtagokat vettünk fel és évi programjainkat terveztük. Megköszöntük a tagság támogatását,bizalmát és a sok évtizedes összetartást! Volt vércukormérés, szívdiagnosztikai-éslábvizsgálat. Lehetett elvinni Diabetes betegtájékoztató újságot és tájékoztató anyagokat is.

Június 24.

A Városháza Rendezvénytermében az Egri Civil Kerekasztal Egészségügyi, Szociálisés Karitatív Szekció tagját Egri Szív Egyesületet köszöntöttük a szekció és egyesületünknevében a 25+1 születésnapján, akik között többen vannak cukorbetegek a miegyesületünkből is, és az unokák között 1-es típusú cukorbetegek is.

Június 26.

A Noszvaj-Síkfőkúti tavaknál az ország minden részéből érkező BernipásztorTalálkozó résztvevőinek tartottunk vércukormérést és tanácsadást! (Baranyi Éva, PálkovácsGáborné, Jakabné Jakab Katalin, Jakab Károly, Szabó Pálné és dr. Kocsis Ildikó diabetológus)

Június 28.

Az Egri RUAG repülőgép alkatrészeket gyártó üzem 190 dolgozójának tartottunkdiabétesz tájékoztatást, tanácsadást, végeztünk szűréseket és szívdiagnosztikai vizsgálatot aSanatmetal WIWE készülékével. (Baranyi Éva, Pálkovács Gáborné, Jakabné Jakab Katalin,Jakab Károly). Ezt a kedves köszönő írást kaptuk a cég vezetésétől:„Kedves Katika! Újra szeretném megköszönni azt a törődést és szeretetet, amivelkörbevettetek bennünket itt a RUAG-nál! Csak jó visszajelzéseket kapunk a kollégáktól, és azkülön öröm, hogy hála az Égnek rendben van a munkatársaink egészségi állapota, tehát vagymeg tudtátok őket nyugtatni vagy mi nyugodhatunk meg, hisz tudnak a problémáról (az ekgesetében) és kezeltetik is.Az egészségtudatosság rendkívül fontos és biztos vagyok benne,hogy fogunk még ilyen programokon együtt dolgozni!” Igérjük, máskor is szívesen segítünk!

Június 30.

A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Felügyelő Tanácsánakelnökeként meghívtak a Semmelweis Ignác születésének 203. évfordulójára rendezettünnepségre Nagyon szép és megható ünnepség volt. Gratuláltunk a kinevezésekhez, akitüntetésekhez és köszönetet mondtunk az intézmény valamennyi dolgozójánaklelkiismeretes munkájáért és a nehéz időkben tanúsított helytállásáért! Köszönjük a Kórházés Rendelőintézet vezetőinek, orvosainak, hogy mindig számíthatunk rájuk a munkánkban.

JÚLIUS

Július 01-31.

A nyári diabétesz családi tábor szervezése, regisztráció, program összeállítás, egyeztetés a szülőkkel, szolgáltatások megrendelése, szakemberek felkérése, szerződések megkötése, eszközbeszerzések, híradás a médiában.

Július 16.

Magyar egynyári virágok kiállításának megnyitóján az Eszterházy téren az EgriKertbarátkör Egyesület meghívására.

Július 17.

Diabétesz Tanácsadó és Tájékoztató Napot tartottunk a Tanácsadó Irodánkban.

Július 26.

Az Egri Egészség és Környezetvédő Egyesület szépasszonyvölgyi klubtalálkozójárakaptunk meghívást az egyesület elnökségétől, Varga Miklósné, Marikától és PolacsekAnikótól, aki egyben az ECK Kulturális Szekciójának a vezetője. Sokat dolgozunk együtt,örülünk, hogy most is velük lehettünk!

Július 28.

Fogadóóra a Tanácsadó Irodában

AUGUSZTUS

Augusztus 07.

Diabétesz Információs és Tanácsadó Napon diabétesz lábvizsgálat, szűrések és egyéni, személyes tanácsadás tartottunk a Tanácsadó Irodánkban.

Augusztus 17.

A Cukorbetegek Egri Egyesülete 2006 óta ápol jó barátságot JászárokszállásiCukorbetegek Klubjával. Tavaly augusztus 17-én ünnepeltük a 25 éves jubileumukat a többipartner szervezet részvételével. Az új elnök asszony, dr. Dobos Józsefné dr. László Erikakezdeményezésére emléktáblát is avattunk Veres László, nemrég elhunyt alapító elnöktiszteletére. Mi is méltattuk Veres László munkásságát és megkoszorúztuk emléktábláját.Köszönjük a meghívást az új elnökségnek és a Díszoklevelet a jó partnerségért, ami töretlenültovább folytatódik!

Augusztus 18-23.

Családi Diabétesz és Életmód Tábort szerveztünk Egerben a cukorbeteggyerekek és családjuk számára, ahol sokat tanulhattak a résztvevők a cukorbetegség otthonihelyes kezelésről, életmódról és a diétáról a szakemberektől és az 1-es típusú „veterán”cukorbetegektől úgy, hogy emellett még jól is érezték magukat a vidám szabadidősprogramokon, játékos sportvetélkedőkön, túrákon és kirándulásokon. Voltunk többek közöttEgerszalókon, a Dunakanyarban és a Fővárosi Állatkertben is, valamint koszorúztunk aFáklyás Királyköszöntőn az egri várban. Igazi élménytábor volt!

Augusztus 26. A Cukorbetegek Egri Egyesületének egyik legidősebb tagját, Sebestyén Jánosbácsit köszöntöttük születésnapja alkalmából az egri Bródy Sándor Könyvtárban, ahol az újkönyvének a bemutatója is zajlott. Nagyon szép és megható program volt. Ezúton isgratulálunk János bácsinak a közösségért végzett sikeres életpályához, az elérteredményekhez, a szép családhoz! További sok erőt, jó egészséget kívánunk és még sok szépkellemes találkozást!

Augusztus 31.

Fogadóóra a Tanácsadó Irodában

SZEPTEMBER

Szeptember 03.-05.

A Cukorbetegek Egri Egyesületének egyik legidősebb tagját, Sebestyén Jánosbácsit köszöntöttük születésnapja alkalmából az egri Bródy Sándor Könyvtárban, ahol az újkönyvének a bemutatója is zajlott. Nagyon szép és megható program volt. Ezúton isgratulálunk János bácsinak a közösségért végzett sikeres életpályához, az elérteredményekhez, a szép családhoz! További sok erőt, jó egészséget kívánunk és még sok szépkellemes találkozást!

Szeptember 09.

Demeter László legidősebb sorstársunk, a szomolyai cukorklubunk alapító tagja 8. könyvének bemutatóján vettünk részt, amit egy agyvérzésből felépülve hihetetlen optimizmussal és humorral írt meg. Nagy élmény volt hallgatni Saárossy Kinga, a Gárdonyi Géza Színház Jászai Mari-díjas színésznőjének, és férjének, Blaskó Balázs igazgató úrnak a tolmácsolásában. Közreműködött Zsák Terézia népdalénekes és a 212.sz. Bornemissza Geregely Cserkészcsapat zenei együttese. A rendezvényt Szomolya polgármester asszonya, Jurecska Györgyné is megtisztelte. Szécsényi Orsolya, a könyvtár munkatársa, most is kedves profizmussal moderálta a rendezvényt. Gratulálunk Laci Bácsinak, továbi sok alkotókedvet, erőt és jó egészséget kívánunk. Rendeződött a sorsa, Koós Ede atya segítségével sikerült beköltöznie Szomolyáról Egerbe, a lajosvárosi templom és családja szomszédságába.

Szeptember11.

A Cukorbetegek Egri Egyesülete két régi, jó partner egyesület rendezvényén vett résztszűrésekkel, tanácsadással és tájékoztatással az egri Felsőváros Ünnepén, a Közösen aKözösségért programban. A Zöldpanel Egyesület „Mozgásba hozzuk a közösséget!” Egészség-és Családi Napján és az ÉFOÉSZ "Add a kezed, mert együtt kerek világ" szemléletformálóEsélyegyenlőségi Napján. Rengetegen keresték fel sátrunkat, többek között Minczér Gáboralpolgármester is. Örülünk, hogy itt is sok embernek segíthettünk.

Szeptember 17-19.

A Cukorbetegek Egri Egyesülete minden évben részt vesz Eger CivilÜnnepén, aminek az alkalmából Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót is szervez. Az idén azÉrsekkertbe együtt vonultunk az ECK szekcióival. Az Egészségszigeten a szekció szervezeteivelösszefogva egészségügyi szűrővizsgálatokkal, tájékoztatással, tanácsadással vártuk azérdeklődőket, amit több mint félezer ember keresett fel. Egyesületünk Mézvirág kórusa egridalokkal köszöntötte Eger Ünnepét.Emellett megrendeztük a XVI. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót is több mint 250résztvevővel, kiváló előadókkal, nagy szakmai és média figyelem mellett, hogy acukorbetegek ügye még nagyobb nyilvánosságot kapjon. Előadóink segítségével azegészséges éltmódot és táplálkozást népszerűsítettük, és erősítettük az együttműködést azország minden részéből és a határon túlról érkező diabétesz szervezetekkel. Vendégünk voltdr. Kerényi Zsuzsanna diabetológus, aki maga is gyerekkora óta, csaknem 70 éve 1-es típusúcukorbeteg, így jó példa a cukorbeteg sorstársak és különösen az ifjúsági tagozatunk 1-estípusú cukorbeteg gyerekei számára. Ezen a hétvégén, a szakmai programokon kívül, sok szépkulturális élménnyel is gazdagodtunk! Az Egri Diabétesz Konferencia után megtekintettükMiksi István jászsárokszállási sorstársunk festmény kiállítását. Majd felvonultunk az ÉrsekiPalotához, ahol meghallgattuk az Egri Szimfonikus Zenekar Eger Ünnepe alkalmábólrendezett koncertjét. Az Unicornis Hotelben elfogyasztottuk a vacsoránkat, utána aCukorbetegek Bálján a Bartakovics Béla Közösségi Házban letáncoltuk azt. Tartalmas nap volt,kellemesen elfáradtunk. A következő nap is szép élményeket tartogatott!Az Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó több napra érkező vendégeivel és az újonnanérkezőkkel megkoszorúztuk az egri kórház parkjában 2017-ben felállított DiabéteszEmléktáblát elhunyt társaink, orvosaink és támogatóink tiszteletére. Utána bemutattuk aTanácsadó Irodánk munkáját, betegtájékoztató anyagokat osztottunk, majd városnézés, azÉrseki Palota és az alatta húzódó érseki pincerendszer meglátogatása volt a programunkban.A találkozó búcsúebéddel zárult a Szépasszonyvölgy egyik hangulatos pincéjében, aholátnyújtottuk a meghívóinkat a nov.6-7-én megrendezésre kerülő Egri Diabétesz Világnapra.

Szeptember 25-26.

Szakmai találkozóra utaztunk 50 fővel a dél-alföldi és a délvidéki partner cukorbeteg egyesületekhez. Az idő csodálatos volt, barátaink nagy szeretettel fogadtak bennünket! Először a Tisza-parti Cukorbetegek Egyesületével találkoztunk Szegeden! A szakmai találkozó után Nagy Ildikó elnökasszony és csapata kalauzolásával megismertük Szeged szép látnivalóit is. Köszönjük a kedves fogadtatást és örülünk a barátságnak! Reméljük, hamarosan mi üdvözölhetjük őket Egerben! Következő állomásunk Makó volt, ahol fogadtak bennünket a Dibeteszesek Dél-Alföldi Társulásának tagjai Fülöp Kálmánné May Ágnes elnökasszony vezetésével, akik egy hete szintén részt vettek az Egri Cukorbeteg Találkozón. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a szakmai találkozókra a vezetőségen kívül eljöttek diabetológus főorvosaik is. Köszönjük partnereinknek a kedves fogadtatást, a szeretetteljes törődést, a sok segítséget és vendégszeretetet. A találkozóról a Rádió 7 is tudósított.

OKTÓBER

Október 01.

Egészség és Véradónapon mértünk vérnyomást és vércukrot, szívdiagnosztikaivizsgálatot, diabétesz tanácsadást, tájékoztatást végeztünk a Művelődési Házban,Andornaktályán. Nagyon sikeres volt a véradás, sokan eljöttek!Örülünk, hogy mi is segíthettünk szűréseinkkel, tájékoztatóinkkal. Férjem 18 éves korátólrendszeres véradó, nagyon ritka vércsoportja van, amire pont akkor valakinek sürgősenszüksége volt. Jókor voltunk, jó helyen! Reméljük, hogy időben célba ért a segítség!

Október 10.

Képviseltük egyesületünket az ismert és ismeretlen donorok emlékére felavatottemlékmű avatáson az egri Kisasszony temetőben a Heves Megyei Szervátültetettek Sport ésÉrdekvédelmi Egyesülete szervezésében a Szervdonációs és Transzplantációs Világnapalkalmából

Október 12.

Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete több egri egyesülettel, alapítvánnyal és azügyért tenni akaró egri nőkkel és férfiakkal közösen demonstrációt szervezett a mellrák elleniküzdelem jegyében. Minden évben ott vagyunk velük, most is képviseltük egyesületünket ésa szekciót.

Október 15.

Egészségnapon és Véradó Rendezvényen Bélapátfalván a Művelődési Házban szűrésekkel, diabétesz tanácsadással, tájékoztató anyagokkal vártuk az érdeklődőket.

Október 16.

Egri Diabétesz Nap nem csak cukorbetegnekrendezvényünket tartottuk meg a Városházán nagy érdeklődés mellett. Nagyon sikeres napvolt, sokan eljöttek, voltak, akik csak a szűrésekre, tanácsadásra, tájékoztatásra, de voltaksokan az előadáson is, amit Szerencsiné Soós Andrea alelnökünk, diabétesz szakápoló tarotta cukorbetegség otthoni kezeléséről, amiben nagyon hasznos tanácsokat adott, hiszgyermeke is 1-es típusú cukorbeteg, így elméleti tudásán kívül, gyakorlati tapasztalatait isátadta. Vendégünk volt dr. Kocsis Ildikó diabetológus, aki egyéni tanácsadással és diabéteszlábvizsgálattal állt az érdeklődők rendelkezésére! A szűréseket a Medicina a GyógyulásértAlapítvány segítette. A rendezvény után mozgás programunk részeként az egri várbatúráztunk, ahol megnéztük a vár legérdekesebb látnivalóit, felkapaszkodtunk a legmagasabbbástyákra is, és az Egri Vár Napja előestéjén megkoszorúztuk a Hősök Termében Dobó Istvánsíremlékét.

Október 19.

Hospice Világnapon az egri Markhot Ferenc Kórházban képviseltükegyesületünket és a Kórház Felügyelő Tanácsát. Nagyon szép és megható rendezvény volt.Sok erőt, jó egészséget kívántunk a Hospice Osztály dolgozóinak nehéz, de felemelőmunkájukhoz, amit az emberi méltóság megőrzéséért tesznek az élet legnehezebbpillanatában!

Október 23.

Az Egri Civil Kerekasztal nevében koszorúztunk Kósa László és Palotai Sándor civil társaimmal az egri 56-os emlékműnél és tisztelettel emlékeztünk a forradalom és szabadságharc hőseire.

NOVEMBER

November 6.

A 21. Egri Nemzetközi Diabetes Világnapot tartottuk meg Bartakovics BélaKözösségi Házban, a helyi és az országos média hatalmas érdeklődése mellett. Vendégünkvolt dr. Czeglédi Marianna, gyermek diabetológus és Szabóné Bujáki Ágnes dietetikus, akiktőlmegint sokat tanulhattunk.Egri Diabetes Világnap ünnepi és szakmai programokkal, százéves az inzulin előadással,figyelemfelkeltő sétával kapcsolódott egy nagy nemzetközi diabetes világnapi médiakampányhoz, az egyesületünk tagságának, ifitagozatának és a partner egyesületeknek arészvételével, a társadalmi összefogás erősítése a cukorbetegség és szövődményeinekcsökkentéséért. A rendezvényünk figyelemfelhívó "kék" sétával zárult a városháza előtt,melynek erkélyéről nagy transzparens hívta fel a figyelmet a cukorbetegség veszélyeire. ADiabétesz Világnap célja a figyelemfelhívás és tájékoztatás a cukorbetegségről! Többérdeklődő kérésére készítettünk egy diabétesszel kapcsolatos tájékoztató kiadványt is.Minden évben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2-es típusú cukorbetegség megelőzhető, ésha időben felfedezik - megfelelő kezeléssel és életmóddal - egyensúlyban tartható. A másikfontos feladatunk a fiatal sorstársaink segítése és megmutatni azt, hogy a cukorbetegen islehet egészségeshez hasonló, teljes értékű életet élni. Ezt segíti, már több mint húsz éve, aCukorbetegek Egri Egyesülete.Fontos, hogy a média segítségével sok ember figyelmét fel tudjuk hívni a cukorbetegségre, amegelőzés és a korai kiszűrés fontosságára. Köszönjük Pilisy Csenge tudósítását a KossuthRádióban, ami segíti, hogy az emberek figyelmét felhívjuk a cukorbetegség veszélyeire, amegelőzés és a korai felismerés fontosságára. A riportban megszólal Tóth Márk, 1-es típusúfiatal cukorbeteg tagtársunk, anyukája, Tóth Krisztina, Baranyi Éva, vezetőségi tagunk, 15 éve2-es típusú cukorbeteg és én, félévszázados 1-es típusú cukorbetegmúlttal, soktapasztalattal, amiből igyekszem minél többet átadni a sorstársaknak. A M1, a TV Eger és aHeves Megyei Hírlap is tudósított a rendezvényünkről.

November 09.

A Magyar Cukorbetegek Zalaegerszegi Egyesületének elnökével, Szalai Gábornéval tartottunkszakmai megbeszélést Egerben, a Tanácsadó Irodában ésmegemlékeztünk arról, hogy 100éves az inzulin, aminek mindketten köszönhetjük, hogy 1-es típusú cukorbetegként, azegészségeshez hasonló, teljes értékű életet élhetünk és még sorstársainknak is segíthetünk!Frederick Banting, köszönjük az életmentő inzulint!November 12-13. Képviseltük egyesületünket Dr. Kempler Péter professzor úr meghívására aDiabétesz Világnap alkalmából rendezett szimpóziumon a Magyar Tudományos Akadémiánés személyes ismeretséget kötöttünk dr. Novák Katalin, akkori Családügyi Miniszterrel, ajelenlegi köztársasági elnökjelölttel. Személyében egy kedves, intelligens, segítőkész embertismertünk meg. Nagyszerű rendezvény volt, a Diabetes gondozás jelene és a jövő perspektíváiMagyarországon! Köszönjük a meghívást a Magyar Diabetes Társaság elnökségének!Hasznos, előrevivő, a problémákra megoldást kereső előadásokat hallhattunk! Az utóbbiidőben sok pozitív dolog történt a diabetes gondozásban! A szakmával és a döntéshozókkalösszefogva szeretnénk még tovább vinni a kedvező változásokat!A német nyelvű híradó is tudósított a Diabetes Világnap alkalmából a Magyar TudományosAkadémián rendezett szakmai konferenciáról. Az egyik osztrák cukorbeteg társunk küldte ela felvételt Oberwartból, mert megismert minket.

November 12-13.

Képviseltük egyesületünket Dr. Kempler Péter professzor úr meghívására a Diabétesz Világnap alkalmából rendezett szimpóziumon a Magyar Tudományos Akadémián és személyes ismeretséget kötöttünk dr. Novák Katalin, akkori Családügyi Miniszterrel, a jelenlegi köztársasági elnökjelölttel. Személyében egy kedves, intelligens, segítőkész embert ismertünk meg. Nagyszerű rendezvény volt, a Diabetes gondozás jelene és a jövő perspektívái Magyarországon! Köszönet a meghívást a Magyar Diabetes Társaság elnökségének! Hasznos, előre vivő, a problémákra megoldást kereső előadásokat hallhattunk! Az utóbbi időben sok pozitív dolog történt a diabetes gondozásban! A szakmával és a döntéshozókkal összefogva szeretnénk még tovább vinni a kedvező változásokat!A német nyelvű híradó is tudósított a Diabetes Világnap alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián rendezett szakmai konferenciáról. Az egyik osztrák cukorbeteg társunk küldte el a felvételt Oberwartból, mert megismert minket.

November 14.

Budapestre utaztunk 30 fővel Erős Antónia meghívására, az Egy CseppFigyelem Alapítvány Világnapi Rendezvényre és országos klubtalálkozóra, amit a Millenárisonrendeztek meg. Antónia és csapata nagy barátsággal fogadtak, megkóstoltuk a BeszterceRózsáját, az év cukormentes tortáját, covid és védettségi tesztet is csináltattunk, szerencséremindenkié jó lett. Találkoztunk diabetológusainkkal és a partner egyesületektől résztvevősorstársakkal is.

November 15.

Az Egri Pedagógus Klubban tartottunk tájékoztatót a cukorbetegségről aNemzetközi Diabetes Világnap alkalmából az egri Bródy Sándor Megyei és VárosiKönyvtárban. Köszönjük a meghívást és az érdeklődést! A visszajelzések alapján meginttudtunk segíteni!

November 15.

Az Egri Pedagógus Klubban tartottunk tájékoztatót a cukorbetegségről a Nemzetközi Diabetes Világnap alkalmából az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban! Köszönjük a meghívást és az érdeklődést! A visszajelzések alapján megint tudtunk segíteni!

November 30.

Díjátadóra hívtak Budapestre. Ezt a megható értesítést kaptam: "Örömmelértesítem, hogy a Civilút Alapítvány által felkért zsűri döntése értelmében, a Magyar DiabetesTársaság jelöltjeként az idei éveben Ön nyerte el az Odaadó díjat Közösségi Életmű Díjkategóriában. A díjat a Civilút Alapítvány kuratóriuma hozta létre, hogy az együttműködőpartnerek ajánlása alapján elismerje azon személyeket, akik a mindennapokban odaadással,elkötelezettséggel végzik munkájukat, s amit létrehoznak, egy egész közösség életérehatással van." Köszönöm szépen a megtisztelő díjat, ami az egyesületünk munkájánakelismerése is és mindenkinek szól, aki segíti sikereinket.

DECEMBER

December 04.

A Diabétesz Mikulás dec.4-én érkezett a gyerekekhez az Egri Civil Házba, aholdiabetológus, dietetikus és pszichológus tartott interaktív foglalkozást, majd ajándékosztásés bowling verseny zárta a napot.

December 18.

A Cukorbetegek Karácsonya zajlott dr. Domboróczki Zsolt és dr. CzeglédiMarianna diabetológusaink részvételével a Bartakovics Béla Közösségi Házban, ahol atagtársak ötleteket, tanácsokat kaptak az ünnepekre, hogy a cukorbetegség ne rontsa el aKarácsonyt és egészségesen léphessünk az Újévbe. Ajándékként diétás recept könyvet,Diabetes szaklapot és cukormentes édességet kaptak sorstársaink és egy csodálatoskarácsonyi műsor tette kerekké a 2021-es szép és sikeres évünket, ahol fellépett az Egri Táncés Sportklub Egyesület, a Mézvirág kórusunk és egyesületünk ifjú tehetségei is.Egyesületi munkánkon túl, részt veszünk az egri civil életben is, az Egri Civil Kerekasztal és azÉletminőségért Alapítvány Kuratóriumának munkájában, ahol érdemben képviseljük a civilszervezetek, az egyesületünk és a cukorbetegek érdekeit. Egyesületünk alapító tagja aBartakovics Béla Kulturális Szövetségnek, amelynek célja a Közösségi Házban működőegyesületek érdekeinek védelme.Ott vagyunk minden évben a Civil Fórumon is, ahol a Fórum Egészségügyi, Szociális ésKaritatív Szekcióját vezetjük. Jó kapcsolatot ápolunk a többi civil szervezettel is. Részt veszünkrendezvényeiken, előadásokat tartunk, vércukrot mérünk vagy közösen szervezünkprogramokat és segítséget nyújtottunk az Egerbe érkező civil delegációk fogadásában éskalauzolásában.Együttműködünk a Magyar Diabetes Társasággal, a Cukorbetegekért Alapítvánnyal, az EgyCsepp Figyelem Alapítvánnyal, a Tudomány Kiadóval, egri Markhot Ferenc Kórházzal ésRendelőintézettel, védőnői és háziorvosi hálózattal, az egri Önkormányzattal, afertálymesteri testülettel, más civil és partner szervezetekkel, támogatóinkkal, cégekkel, amédia képviselőivel, az Egri Kulturális és Művészeti Központtal, az Eszterházy Károly KatolikusEgyetemmel, az Egészségügyi és a Vendéglátó Szakközépiskolákkal, az Egri TankerületiKözponttal. A tanulók és tanárok körében egyesületünk, szakemberek és az ott tanulócukorbeteg gyerekek bevonásával, segíti a cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatást aCsaládbarát Magyarország program keretében. Sokan a tanulók közül nálunk végzik kötelezőönkéntes munkájukat és gyakorlatukat.Jó a kapcsolatunk:-Eger MJV Önkormányzatával. Az önkormányzati választások után sikerült az újonnanmegválasztott polgármester úrral is a jó kapcsolatot tovább ápolni. Maradhattunk aVárosházán, kitehettük most is, mint eddig mindig, az Egri Diabetes Világnapitranszparensünket a Városháza erkélyére. Az Egri Civil Alapból mi is minden évben kapunkpályázati támogatást szakmai programjainkra, ami 2022-ben is kiírásra kerül.-az Egri Markhot Ferenc Kórházzal és Rendelőintézettel, valamint a Cukorbeteg Gondozóval.Vezetői vagyunk a kórház Felügyelő Tanácsának. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját acukorbetegek képzésében. Dr. Juhász Elek, az egyesület szakmai vezetője és dr. HarcsaEleonóra a rendelőintézet igazgatója támogatják egyesületünk munkáját. Dr. Kocsis Ildikó,Dr. Domboróczki Zsolt és kedves felesége, dr. Czeglédi Marianna diabetológusaink,Szerencsiné Soós Andrea, diabétesz szakápoló többször eljönnek az egyesület foglalkozásairaelőadást tartani és ott vannak mindig segíteni a Nyári Diabétesz Táborunkban is.- Eger oktatási intézményeivel: Megállapodást kötöttünk az Egri Tankerületi Központtal. Atanulók és tanárok körében egyesületünk, szakemberek és az ott tanuló cukorbeteg gyerekekbevonásával, segíti a cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatást a CsaládbarátMagyarország program keretében. Sokan a tanulók közül nálunk végzik kötelező önkéntesmunkájukat és gyakorlatukat.-a Magyar Diabetes Társasággal, annak vezetőivel és tagjaival. 2017-ben a Diabetes TársaságKongresszusán az MDT elnökétől, dr. Kempler Péter professzortól meghívást kaptunk atársaság tagjai közé. Minden szakmai találkozón és konferencián ott vagyunk és a szakmávalkaröltve képviseljük a betegek érdekeit. Az egyesület Mézvirág kórusa fellépett tavaly a szept.első hétvégéjén megrendezésre kerülő MDT Kongresszusán és Közgyűlésén, aholtalálkozhattunk a szakma képviselőivel és az ottani partner diabétesz egyesületekképviselőivel is. Az MDT-től évi hat ingyenes Diabetológia Magazint kapunk, amiben mindenújdonság benne van, ami a diabetológiát érinti.Saját programjainkon kívül részt veszünk a partner diabétesz egyesületek szakmai találkozóinis. Szeptember utolsó hétvégéjén a szegedi, makói, vajdasági partner egyesületekhezutaztunkNovemberben pedig, a Diabetes Világnap alkalmából, a Magyar Tudományos Akadémiánrendezett szakmai találkozón és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezvényén vettünkrészt a Millenárison. Köszönjük a megtisztelő meghívásokat és minden támogatónknak asegítségét!Tagjaink egyesületi kártyájukkal több szolgáltatást is igénybe vehetnek: a MátraderecskeiMoffetában kedvezményesen mehetnek tagjaink az értágító kúrára, lehetőség vangyógytornára, gyógycipő felírásra, vércukormérő cserére is. A város több boltjában ésgyógyszertárában olcsóbban tudnak tagjaink tagsági kártyájukkal vásárolni. A veszélyhelyzetidején az egyik egri patikával együttműködve ingyenesen kerültek kiszállításra az eReceptrefelírt gyógyszerek, inzulinok és tesztcsíkok tagjainknak.Az itt felsorolt programjainkról folyamatosan tudósított a helyi, megyei és országos média is.A TV Eger, az Egri Magazin, a Heves Megyei Hírlap, a heol.hu, a Rádió Eger, a Szuperinfó,Diabetes újság, DiabFórum Magazin is. Programjainkat széleskörben hirdetjük plakátjainkona Diabetes Gondozóban, a Dobó téri Tanácsadó Iroda ajtaján, a cukorbetegeklevelezőlistáján, egyesületünk honlapján (egridiab.cwe.hu) és facebook oldalán is. Működikhonlapunk is, az egridiab.cwe.hu internetes címen érhető el. Egyesületünk munkája többszörszerepelt az országosan megjelenő Diabetes Újságban, aminek szerkesztőségi tagjaként többcikkünk is megjelenhetett. A minden egri háztartásba eljutó Egri Magazinban, a Heves MegyeiHírlapban és az internetes oldalakon is többször szerepeltünk. Minden rendezvényünkrőlbeszámoló és fotók láthatók a honlapunkon és facebook és youtube oldalunkon, mindenholmegtalálható elérhetőségünk is, ahol segítséget lehet kérni.Sokat szerepeltünk az Eger TV-ben, sőt az M1 és a TV2 csatornákon, és a Kossuth Rádióban ismegszólalhattunk programjaink és eredményeink kapcsán. Rengeteg tudósítás, riport voltrendezvényeinkről és nagyon sok stúdióbeszélgetést is készítettek egyesületünk munkájáról.Minden évben részt veszünk szűrésekkel a TV Eger Véradó-napokon és mozgósítunk arészvételre, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.Nagy öröm, hogy 2021-ben is, a nehezebb körülmények ellenére, minden tervezettprogramunkat meg tudtunk valósítani. Köszönet érte a vezetőségnek, orvosainknak,tagjainknak, önkénteseinknek, az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatójának ésdolgozóinak és minden támogatónknak, akik ezeknek a programoknak a sikeresmegvalósítását és eredményeink elérését segítették és kérjük, hogy továbbra is támogassákmunkánkat! Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!

Az Elnökség nevében tisztelettel:

Jakabné Jakab Katalin, elnök sk.

Eger, 2022.02.26.